On the Rice 온더라이스

0766 776 306 On the Rice 온더라이스

Open : 08:00 ~ 21:00   Break Time : 15:00 ~ 17:00   카톡예약/ 주문

184 Lê Quang Đạo Bắc Mỹ An Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng
  • On the Rice 온더라이스

    0766 776 306

    08:00 ~ 21:00

  • 안녕하세요, 'On the Rice 온더라이스' 입니다.