The Food

베트남요리

 • 0
 • 426
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 452
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 390
 • 1
 • 0
새우플래팅 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 381
 • 1
 • 0
반 꾸온 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 353
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 384
 • 1
 • 0
게살스프 ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 375
 • 1
 • 0
크림새우 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 405
 • 1
 • 0
해물볶음면 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 378
 • 1
 • 0
분짜 하노이 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 419
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 564
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 376
 • 1
 • 0
반 쎄오 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 393
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 501
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 486
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 567
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 528
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 782
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 760
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 901
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 941
 • 2
 • 0
껌승 cơm sườn trứng (대) ₫ 90,000 (중) ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 838
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 790
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 863
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 1048
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 872
 • 1
 • 0