The Food

베트남요리

 • 0
 • 504
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 513
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 442
 • 1
 • 0
새우플래팅 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 439
 • 1
 • 0
반 꾸온 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 407
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 429
 • 1
 • 0
게살스프 ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 435
 • 1
 • 0
크림새우 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 464
 • 1
 • 0
해물볶음면 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 462
 • 1
 • 0
분짜 하노이 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 469
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 689
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 428
 • 1
 • 0
반 쎄오 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 446
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 563
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 556
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 636
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 588
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 845
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 820
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 970
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 1003
 • 2
 • 0
껌승 cơm sườn trứng (대) ₫ 90,000 (중) ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 906
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 863
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 943
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 1131
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 947
 • 1
 • 0