The Food

베트남요리

 • 0
 • 527
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 538
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 466
 • 1
 • 0
새우플래팅 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 486
 • 1
 • 0
반 꾸온 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 431
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 451
 • 1
 • 0
게살스프 ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 459
 • 1
 • 0
크림새우 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 489
 • 1
 • 0
해물볶음면 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 485
 • 1
 • 0
분짜 하노이 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 495
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 753
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 451
 • 1
 • 0
반 쎄오 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 470
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 584
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 577
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 679
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 630
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 881
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 860
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 1009
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 1039
 • 2
 • 0
껌승 cơm sườn trứng (대) ₫ 90,000 (중) ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 943
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 923
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 977
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 1163
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 984
 • 1
 • 0