The Food

베트남요리

 • 0
 • 401
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 433
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 371
 • 1
 • 0
새우플래팅 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 363
 • 1
 • 0
반 꾸온 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 335
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 363
 • 1
 • 0
게살스프 ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 355
 • 1
 • 0
크림새우 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 384
 • 1
 • 0
해물볶음면 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 356
 • 1
 • 0
분짜 하노이 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 399
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 533
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 356
 • 1
 • 0
반 쎄오 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 372
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 482
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 465
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 547
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 506
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 755
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 738
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 877
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 914
 • 2
 • 0
껌승 cơm sườn trứng (대) ₫ 90,000 (중) ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 814
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 757
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 837
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 1011
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 844
 • 1
 • 0