The Food

베트남요리

 • 0
 • 201
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 215
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 190
 • 1
 • 0
새우플래팅 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 194
 • 1
 • 0
반 꾸온 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 199
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 178
 • 1
 • 0
게살스프 ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 184
 • 1
 • 0
크림새우 ₫ 180,000

베트남요리

 • 0
 • 212
 • 1
 • 0
해물볶음면 ₫ 140,000

베트남요리

 • 0
 • 175
 • 1
 • 0
분짜 하노이 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 214
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 234
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 175
 • 1
 • 0
반 쎄오 ₫ 110,000

베트남요리

 • 0
 • 172
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 228
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 234
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 381
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 349
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 568
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 577
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 634
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 657
 • 2
 • 0
껌승 cơm sườn trứng (대) ₫ 90,000 (중) ₫ 70,000

베트남요리

 • 0
 • 601
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 536
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 637
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 710
 • 1
 • 0

베트남요리

 • 0
 • 585
 • 1
 • 0